Hotărârea nr. 913/2007

NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE PENTRU CUMPARAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. APOLLONIA HIRSCHER NR. 1;AP. 8;DETINUT DE MURESAN STELUTA.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 913

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat în Brasov,  str. Apollonia Hirscher nr. 1, ap. 8, detinut de Muresan Steluta;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;    

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 81.462/2007, privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat în Brasov, str. Apollonia Hirscher nr. 1, ap. 8 ;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind „protejarea monumentelor istorice” si adresa nr. 786 din 26 septembrie 2007 a Ministrului Culturii si Cultelor;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 1 si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Brasov nu-si exercita dreptul de preemtiune  pentru cumpararea imobilului situat în Brasov, str. Apollonia Hirscher nr. 1,  ap. 8, înscris în C.F. nr. 9293 Brasov, cu nr. top. 5142/8.

 

 

 

 

]