Hotărârea nr. 832/2007

ATRIBUIREA DENUMIRII UNEI STRAZI DIN ZONA CARTIERULUI STUPINI;ÎN STRADA PLATANILOR.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 832

din data de 29 octombrie 2007

 

 

 

 

Privind: atribuirea denumirii unei strazi din zona cartierului Stupini, în strada Platanilor;

 

 

 

 

    

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 29 octombrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Directiei Arhitect Sef, înregistrate cu nr. 74.340 din 2 octombrie 2007, prin care s-a propus atribuirea denumirii unei strazi din zona cartierului Stupini, în strada Platanilor;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 2  a Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 38, alin. 2, lit. a, alin. 5, lit. d si art. 46, alin. 2, lit. e din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E  :

 

 

 

Art. 1. Se aproba atribuirea denumirii unei strazi din zona cartierului Stupini, cuprinsa în „P.U.Z. - Zona str. Lânii – str. Albinelor – str. Plugarilor – pârâul Ghimbasel, Brasov”, aprobat cu H.C.L. nr. 962/2006, dupa cum urmeaza:

                                    - Strada  „A” – str. Platanilor;

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

]