Hotărârea nr. 81/2007

REVOCAREA H.C.L. NR. 506/2005 AVÂND CA OBIECT: “REGLEMENTARA SITUATIEI TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 570 M.P.;SITUAT ÎN BRASOV;STR. CEFERISTILOR NR. 39;ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 27885 BRASOV;CU NR. TOP. 13643/8432/6;BENEFICIARI ANDRIES ION;ANDRIES VALERI
[

 

HOTARÂREA NR. 81

Din data de 29 ianuarie 2007

 

 

Obiect:

revoca
rea H.C.L. nr. 506/2005 având ca obiect: “reglementara situatiei terenului în suprafata  de 570 m.p., situat în Brasov, str. Ceferistilor nr. 39, înscris în C.F. nr. 27885 Brasov, cu nr. top. 13643/8432/6, beneficiari Andries Ion, Andries Valeria, Andries Petru, Andries Ion jr. si Andries  Eusebiu";