Hotărârea nr. 793/2007

RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATA DE S.C. CARFIL S.A. BRASOV;IMPOTRIVA ART.2 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 22/2005 (REVOCAREA SI RADIEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL "I.G.L. BRASOV" ASUPRA IMOBILULUI INSCRIS IN CF 24165 SUB NR. TOP 7490
[

 

HOTARÂREA

Nr. 793