Hotărârea nr. 757/2007

ACCEPTAREA DONATIEI NR. 1.811/2007 SI TRECEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV A TERENULUI AVÂND CATEGORIA DE FOLOSINTA DRUM;DONAT DE PERTEA MARIAN SI PERTEA RAMONA.
[

 

HOTARÂREA

Nr. 757