Hotărârea nr. 724/2007

COMPLETAREA H.C.L. NR. 45/2007 PRIN CARE S-A APROBAT ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII AL OPEREI BRASOV.
[

 

HOTARÂREA

Nr. 724