Hotărârea nr. 686/2007

RESPINGEREA PLÂNGERII FORMULATA DE CONSILIUL JUDETEAN BRASOV;ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 382 DIN 28 MAI 2007 (REVOCAREA HOTARÂRII PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV NR. 11.864/1940;PRIN CARE S-A APROBAT DONATIA TERENULUI AFERENT SPITALU
[

 

HOTARÂREA

Nr. 686