Hotărârea nr. 660/2007

ACCEPTAREA DONATIEI NR. 1.810/2007 SI TRECEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV A TERENULUI AVÂND CATEGORIA DE FOLOSINTA DRUM;DONAT DE S.C. DIP & GIP S.R.L.
[

 

HOTARÂREA

Nr. 660