Hotărârea nr. 563/2007

APROBAREA DARII ÎN ADMINISTRARE CATRE I.S.J. BRASOV A IMOBILULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. IULIU MANIU NR. 52;CORP D;ÎN VEDEREA ÎNFIINTARII CENTRULUI DE FORMARE PROFESIONALA A CADRELOR DIN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR.
[

 

HOTARÂREA Nr. 563

din data de 16 iulie 2007

 

 

Privind:

aprobarea darii în administrare catre I.S.J. Brasov a imobilului situat în Brasov, str. Iuliu  Maniu nr. 52, corp D, în vederea înfiintarii Centrului de formare profesionala a cadrelor din învatamântul preuniversitar;