Hotărârea nr. 539/2007

ACCEPTAREA DONATIEI NR. 880/2007 SI TRECEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV A TERENULUI AVÂND CATEGORIA DE FOLOSINTA DRUM;DONAT DE URDEA MARIUS – NICOLAE SI MIHAI ALIS ELENA (FOSTA IVLEV).
[

 

HOTARÂREA Nr. 539

din data de 16 iulie 2007

 

 

Privind:

acceptarea donatiei nr. 880/2007 si trecerea în domeniul public al Municipiului Brasov a  terenului având categoria de folosinta drum, donat de URDEA MARIUS – NICOLAE si MIHAI  ALIS ELENA (fosta IVLEV);