Hotărârea nr. 521/2007

RESPINGEREA RECLAMATIEI ADMINISTRATIVE FORMULATA DE D-NA GHISE MARIA ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 409 DIN 14 IUNIE 2007;PRIN CARE S-A APROBAT „PLANUL STRATEGIC – SISTEM DE TERMOFICARE BRASOV”.
[

 

HOTARÂREA Nr

. 521