Hotărârea nr. 424/2007

ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 890 DIN 11 DECEMBRIE 2006;PRIN CARE S-A APROBAT DOCUMENTATIA DE URBANISM “P.U.D. – CONSTRUCTIE P + E;STR. PALTINULUI NR. 17;BRASOV”.
[

 

HOTARÂREA Nr. 424

din data de 25 iunie 2007

 

 

Privind:

îndreptarea erorii materiale din Hotarârea Consiliului Local nr. 890 din 11 decembrie 2006, prin care s-a aprobat documentatia de urbanism “P.U.D. – Constructie P + E, str. Paltinului nr. 17,  Brasov”;