Hotărârea nr. 388/2007

ACCEPTAREA DONATIEI NR. 1.298/2007 SI TRECEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV A TERENULUI AVÂND CATEGORIA DE FOLOSINTA DRUM;DONAT DE DUDU DANA MARIANA.
[

 

HOTARÂREA Nr. 388

din data de 28 mai 2007

 

 

Privind:

acceptarea donatiei nr. 1.298/2007 si trecerea în domeniul public al Municipiului Brasov a  terenului având categoria de folosinta drum, donat de DUDU DANA MARIANA;