Hotărârea nr. 360/2007

ACCEPTAREA DONATIEI NR. 1.251/2007 SI TRECEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BRASOV A TERENULUI AVÂND CATEGORIA DE FOLOSINTA DRUM;DONAT DE GALL IULIA – EMILIA.
[

 

HOTARÂREA Nr. 360

din data de: 7 mai 2007

 

Privind:

acceptarea donatiei nr. 1.251/2007 si trecerea în domeniul public al Municipiului Brasov a  terenului având categoria de folosinta drum, donat de GALL IULIA – EMILIA;