Hotărârea nr. 333/2007

VÂNZAREA TERENULUI AFERENT SPATIULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. MOLNAR JANOS NR. 4;ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 28387 BRASOV;SUB NR. TOP 11297/2/2;CATRE ATCOM BRASOV SCM.
[

 

HOTARÂREA Nr. 333

din data de: 7 mai 2007

 

Privind:

vânzarea terenului aferent spatiului situat în Brasov, str. Molnar Janos nr. 4, înscris în  C.F. nr. 28387 Brasov, sub nr. top 11297/2/2, catre ATCOM Brasov SCM.;