Hotărârea nr. 23/2007

REVOCAREA H.C.L. NR. 808/2006 PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINTA GRATUITA A ETAJULUI I DIN IMOBILUL SEDIU ADMINISTRATIV AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 22231;NR. TOP. 14223/9/2 - VILA ORIZONT DIN POIANA BRASOV;CATRE SERVICIUL PUBLIC
[

 

HOTARÂREA NR. 23

Din data de 29 ianuarie 2007

 

 

Obiect:

revocarea H.C.L. nr. 808/2006 privind darea în folosinta gratuita a etajului I din imobilul sediu administrativ al Primariei Municipiului Brasov, înscris în C.F. nr. 22231, nr. top. 14223/9/2 - Vila  Orizont din Poiana Brasov, catre Serviciul Public Administrare Piete si Salvamont în vederea  înfiintarii Centrului de Instruire si Pregatire Salvamont al Municipiului Brasov;