Hotărârea nr. 1074/2007

DESEMNAREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1074

din data de  17 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Brasov pentru  o perioada de 3 luni;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta extraordinara la data de 17 decembrie  2007;

Având în vedere propunerea domnului consilier Sorin Grigorescu, de a-l desemna pe domnul consilier VASILE KRAILA, presedinte de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Brasov, pentru o perioada de 3 luni;

În temeiul art. 36, alin. (1) si art. 45 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

 

 

 H O T A R A S T E :

 

 

 

 

 

Articol Unic: Se desemneaza în functia de presedinte de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Brasov, domnul consilier VASILE KARILA, pentru o perioada de 3 luni.

 

]