Hotărârea nr. 1040/2007

SCHIMBAREA DE DESTINATIE A SPATIULUI SITUAT ÎN BRASOV;STR. BRONZULUI NR. 5;SC. A;PARTER.
[

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1040

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

 

Privind: schimbarea de destinatie a spatiului situat în Brasov, str. Bronzului nr. 5, sc. A, parter;

 

 

 

 

              ;   Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

              ;   Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale S.C. RIAL S.R.L. Brasov, înregistrate cu nr. 94.109/2007,  privind necesitatea schimbarii de destinatie a spatiului situat în Brasov, str. Bronzului nr. 5,  sc. A, parter;

              ;   Având în vedere prevederile Legii nr. 114/ 1996 – Legea Locuintei, republicata;

              ;   Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 si 6 ale Consiliului Local Brasov;

              ;   In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 3, lit. c si art. 45, alin. 3 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aproba schimbarea destinatiei din spatiu cu alta destinatie în locuinta, a spatiului situat în Brasov, str. Bronzului nr. 5, sc. A, parter.

 

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Brasov si S.C. RIAL S.R.L. Brasov  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

]