Hotărârea nr. 1026/2007

APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTELOR DE ASOCIERE ÎNCHEIATE ÎN BAZA H.C.L. NR. 494/2004.
[

 

 

 

 

HOTARÂREA Nr. 1026

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea prelungirii Contractelor de Asociere încheiate în baza H.C.L. nr. 494/2004;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Relatii Externe, Coordonare Institutii de Cultura, O.N.G. din cadrul Directia Integrare Europeana,  înregistrate cu nr. 91.593 din 29 noiembrie 2007, prin care s-a propus aprobarea prelungirii Contractelor de Asociere încheiate în baza H.C.L. nr. 494/2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale Consiliului Local Brasov;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. e,  pct. 7, lit. a si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1. Se aproba prelungirea Contractului de Asociere dintre Municipiul Brasov si Grupul de Presa Transilvania Expres – S.C. TIPOTEX S.A, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008.

 

Art. 2. Se aproba prelungirea Contractului de Asociere dintre Municipiul Brasov si Monitorul Expres S.A. în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008.

 

Art. 3. Se aproba contributia financiara a Municipiului Brasov, pentru editarea si difuzarea publicatiei “Agenda Brasovului”, în valoare de 15.000 LEI/luna, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008. Publicatia va fi editata de Grupul de Presa Transilvania Expres în format broad-sheet, 1 pagina, în numar de 10.000 exemplare/ saptamâna.

 

Art. 4. Se aproba contributia financiara a Municipiului Brasov, pentru editarea si difuzarea publicatiei “Agenda Brasovului”, în valoare de 15.000 LEI/luna, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008. Publicatia va fi editata de Monitorul Expres S.A. în format tabloid, 4 pagini, în numar de 5.000 exemplare/saptamâna.

 

Art. 5. Publicatiile vor cuprinde Hotarârile Consiliului Local Brasov, anunturile pentru sedintele Consiliului Local, proiectele de ordine de zi, acte si fapte ale administratiei publice locale, anunturi pentru licitatiile organizate de Primaria Municipiului Brasov, date de interes pentru cetateni, evenimente organizate de catre primarie, activitatea directiilor, serviciilor, programul de audiente precum si anunturi ale institutiilor subordonate Primariei/ Consiliului Local Brasov.

 

Art. 6.  Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

]