Hotărârea nr. 1021/2007

APROBAREA ACORDARII UNOR DREPTURI MEMBRILOR ASOCIATIEI 15 NOIEMBRIE 1987.
[

 

 

HOTARÂREA Nr. 1021

din data de  10 decembrie 2007

 

 

 

 

Privind: aprobarea acordarii unor drepturi membrilor Asociatiei 15 Noiembrie 1987;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în sedinta ordinara la data de 10 decembrie 2007;

Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Relatii Externe, Coordonare Institutii de Cultura, O.N.G. din cadrul Directiei Integrare Europeana, înregistrate cu nr. 93.145 din 5 decembrie 2007, prin care s-a propus aprobarea acordarii unor drepturi membrilor Asociatiei 15 Noiembrie 1987;

                ; Având în vedere prevederile art. 6 din Decretul Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri – republicat, în baza Regulamentului de Acordare a Titlului de Cetatean de Onoare, aprobat prin H.C.L. nr. 76/1995,

              ;   Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 ale Consiliului Local Brasov;

              ;   In temeiul art. 36, alin. 2, lit. c,  pct. 5, lit. a si art. 45, alin. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

 

Art. 1. Se aproba acordarea unor drepturi membrilor Asociatiei 15 Noiembrie 1987, dupa cum urmeaza:

a) dreptul de a circula gratuit pe mijloacele de transport în comun din Municipiul Brasov