Hotărârea nr. 77/2005

OBIECT: APROBAREA REALIZARII PROIECTULUI "REABILITAREA DOMENIULUI SCHIABIL POIANA BRASOV" SI DEPUNEREA LUI PENTRU FINANTARE ÎN CADRUL PROIECTULUI PHARE 2004 - 2006, COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA, PROIECTE MARI DE INFRASTRUCTURA REGIONALA; CONSILIUL

HOTĂRÂREA NR. 77

Obiect: Privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitarea domeniului schiabil Poiana Braşov" şi depunerea lui pentru finanţare în cadrul Proiectului PHARE 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. ad. 7.031/2005, a Biroului Strategii, Programe şi I.M.M. din cadrul Direcţiei Servicii Interne, prin care se propune aprobarea realizarii proiectului "Reabilitare domeniu schiabil Poiana Braşov" şi depunerea lui pentru finanţare în cadrul Programului PHARE 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională;
În temeiul Art. 38, lit. m şi x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

 
Art 1. Se aprobă realizarea proiectului "Reabilitare domeniu schiabil Poiana Braşov şi depunerea lui pentru finanţare în cadrul Programului PHARE 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.
Art. 2. În cazul în care proiectul va fi calificat, Consiliul Local Braşov se obliga să asigure partea de cofinantare care-i revine din cota de participare a Autorităţilor Locale, conform prevederilor legale.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.