Hotărârea nr. 761/2005

APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. GAZETA DE TRANSILVANIA ÎN SCOPUL REALIZARII PROIECTULUI CIVICA.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 761

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. GAZETA DE TRANSILVANIA în scopul realizării proiectului CIVICA;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură, O.N.G. din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 85.944 din 15 decembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. GAZETA DE TRANSILVANIA în scopul realizării proiectului CIVICA;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. x   şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă  realizarea   Contractului de Asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. GAZETA DE TRANSILVANIA, în scopul realizării proiectului CIVICA, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2006.
 
 
Art. 2.  Se aprobă contribuţia financiară a Municipiului Braşov, pentru derularea proiectului CIVICA , în valoare de 4.500 RON/ lună, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2006.
 
 
Art. 3. Publicaţia va cuprinde Hotărârile Consiliului Local Braşov, anunţurile pentru şedinţele Consiliului Local, proiectele de ordine de zi, acte şi fapte ale administraţiei publice locale, anunţuri pentru licitaţiile organizate de Primăria Municipiului Braşov, date de interes pentru cetăţeni, evenimente organizate de către primărie, activitatea direcţiilor, serviciilor, programul de audienţe precum şi anunţuri ale instituţiilor subordonate Primăriei / Consiliului Local Braşov, într-un spaţiu de ½ pagină, pusă la dispoziţia municipalităţii de Gazeta de Transilvania.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.