Hotărârea nr. 759/2005

APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ASOCIERE DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI GRUPUL DE PRESA TRANSILVANIA EXPRES – S.C. TIPOTEX S.A. ÎN PERIOADA 1 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2006.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 759

din data de 19 decembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea prelungirii Contractului de Asociere dintre Municipiul Braşov şi Grupul de Presă
Transilvania Expres – S.C. TIPOTEX S.A. în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2006;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură, O.N.G. din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 85.930 din 15 decembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea prelungirii Contractului de Asociere dintre Municipiul Braşov şi Grupul de Presă Transilvania Expres – S.C. TIPOTEX S.A.;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. x   şi art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă prelungirea Contractului de Asociere dintre Municipiul Braşov şi Grupul de Presă Transilvania Expres – S.C. TIPOTEX S.A, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2006.
 
 
Art. 2. Se aprobă contribuţia financiară a Municipiului Braşov, pentru editarea şi difuzarea publicaţiei “Agenda Braşovului”, în valoare de 10.000 RON/ lună, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2006. Publicaţia va fi editată în format broad - sheet, 1 pagină, în număr de 10.000 exemplare / săptămână.
 
 
Art. 3. Publicaţia va cuprinde: Hotărârile Consiliului Local Braşov, anunţurile pentru şedinţele Consiliului Local, proiectele de ordine de zi, acte şi fapte ale administraţiei publice locale, anunţuri pentru licitaţiile organizate de Primăria Municipiului Braşov, date de interes pentru cetăţeni, evenimente organizate de către primărie, activitatea direcţiilor, serviciilor, programul de audienţe precum şi anunţuri ale instituţiilor subordonate Primăriei / Consiliului Local Braşov.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.