Hotărârea nr. 750/2005

MODIFICAREA H.C.L. NR. 565/2004 CE ARE CA OBIECT DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE ALE UNITATILOR DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 750

din data de 19 decembrie 2005

 

 

 
Obiect:  modificarea H.C.L. nr. 565/2004 ce are ca obiect desemnarea reprezentanţilor Consiliului
Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov;
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 19 decembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la bugetul local Braşov, înregistrate cu nr. 1.756 din 15 decembrie 2005, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 565/2004, ce are ca obiect desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov,
                Având în vedere prevederile art. 145, alin. 6 din Legea Învăţământului nr. 84/1995, republicată,
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. n şi   art. 46 (1)   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. 565/2004, în sensul înlocuirii doamnei TĂNĂSESCU CARMEN din funcţia de reprezentant al Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Braşov cu domnul STEGARU ION.
 
 
Art. 2.   Hotărârea Consiliului Local nr. 565/2004, astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la bugetul local Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 565        Din data de :  22 noiembrie 2004
republicată conform H.C.L nr. 750din data de 19 decembrie 2005
 
 
 
Obiect: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară   la data de 22 noiembrie 2004;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Biroului Monitorizare Învăţământ, Sănătate, Cultură şi Sport din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 54.643 din 17 noiembrie 2004, prin care s-a propus desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Braşov.
Având în vedere: Legea nr. 354/2004 pentru modificarea şi completarea Legii Învăţământului nr. 84/1995 art.145 (6);
În temeiul art. 38, lit. n şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Braşov în Consiliile de Administraţie ale unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat braşovean, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri pentru perioada anului şcolar 2004 – 2005.
 
 
Art. 2.   Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie nominalizaţi prin prezenta hotărâre sunt conform reglementărilor Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
Art. 3. Primarul municipiului Braşov şi persoanele nominalizate în anexa 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA NR. 1
la Hotărârea Consiliului Local nr. 565 din 22 noiembrie 2004
 
 
 
TABEL/REPREZENTANŢI AI CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE
 
ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT BRAŞOVENE
 
 

UNITĂŢI  ŞCOLARE
ADRESA
REPREZENTANT
 CONSILIUL LOCAL
GRADINIŢE
 
 
C.B. GRĂDINIŢA NR. 1
Str. Lungă nr. 63
RAŢĂ MIRCEA
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 2
Str. Cerbului nr. 23
HATHAZI LADISLAU
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 4
Str. Matei Basarab nr. 7
GRIGORESCU SORIN
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 5
Str. Carpaţilor nr. 43
FERGHETE CARMEN
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 7
Str. Bisericii Române nr. 49
GRIGORESCU SORIN
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 9
Str. Comuna din Paris nr. 39
GONŢEA PAUL
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 11
Str. Carierei nr. 15
RAŢĂ MIRCEA
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 12
Str. Brazilor nr. 35
HATHAZI LADISLAU
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 13
Str. Albinelor nr. 4
STEGARIU IOAN
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 14
Str. Pavilioanele CFR nr. 15
STĂNESCU CRISTIAN
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 15
Str. Şcolii nr. 3
RAŢĂ MIRCEA
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 16
Str. V. Alecsandri nr. 3
FERGHETE CARMEN
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 18
Str. Brazilor nr. 18
HATHAZI LADISLAU
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 19
Str. Olteţ nr. 1
TARBĂ MIHAIL
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 20
Str. Inului nr. 14
CHIRICHEŞ CIPRIAN
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 21
Str. Cerbului nr. 23
GRIGORESCU SORIN
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 22
Str. Lungă nr. 63
ŞTEFĂNESCU LAURA
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 23
Str. Păltiniş nr. 6
FERGHETE CARMEN
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 26
Str. Transilvaniei nr. 6
GONŢEA PAUL
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 27
Str. Urziceni nr. 8
STĂNESCU CRISTIAN
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 40
Str. Zizinului nr. 144
STEGARU IOAN
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 41
Str. Cocorului nr. 6
ATOMEI GHEORGHE
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 48
Str. Lămâiţei nr. 51
FERGHETE CARMEN
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 64
Str. Aurora nr. 6
BERLIN PETRIŞOR
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 67
Str. Uranus nr. 3 A
ATOMEI GHEORGHE
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 68
Str. Lacurilor nr. 1
HATHAZI LADISLAU
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 69
Str. Bronzului nr. 5
TARBĂ MIHAIL
GRĂDINIŢA CU PROGR. NORMAL NR. 71
Str. B-dul Muncii nr. 17
FERGHETE CARMEN
C.B. GRĂDINIŢA NR. 66
Str. Jepilor nr. 16
FERGHETE CARMEN
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 29
Str. Poarta Schei nr. 14
GONŢEA PAUL
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 31
Str. Cuza Vodă nr. 10
ŞTEFĂNESCU LAURA
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 32
Str. C: Brâncoveanu nr. 25
GRIGORESCU SORIN
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 35
Str. I. Bogdan nr. 3
STEGARIU IOAN
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 36
Str. 15 Noiembrie nr. 70
ŞTEFĂNESCU LAURA
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 39
Str. Lucian Blaga nr. 11
CHIRIACESCU SERGIU
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 49
Str. Mircea cel Bătrân nr. 9
HATHAZI LADISLAU
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 50
Str. Mimozei nr. 11
FERGHETE CARMEN
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 56
Str. T. Vladimirescu nr. 33
TARBĂ MIHAIL
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 63
Str. Câmpului nr. 4
STEGARIU IOAN
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 28
Str. Agrişelor nr. 10
ŞTEFĂNESCU LAURA
G.B. GRĂDINIŢA NR. 46
B-dul Ştefan cel Mare nr. 16 A
GULEA SORIN
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 30
Str. Drezinei nr. 2
STĂNESCU CRISTIAN
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 45
Str. Olteţ nr. 11
HATHAZI LADISLAU
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 51
Str. Jupiter nr. 4
GURGU MINERVA
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 52
Str. Neptun nr. 1 bis
RAŢĂ MIRCEA
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 53
Str. Aurora nr. 24
BERLIN PETRIŞOR

 
… // …
 
-          02 -
 

UNITĂŢI ŞCOLARE
ADRESA
REPREZENTANT
 CONSILIUL LOCAL
GRADINIŢE
 
 
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 54
Str. Barbu Lăutaru nr. 8
BECHEANU PAUL
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 55
Str. Ştefan cel Mare nr. 11
FERGHETE CARMEN
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 57
Str. Mercur nr. 10
IONIŢĂ IOAN
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 58
Str. Babu Lăutaru nr. 1
BECHEANU PAUL
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 59
Str. Vişinului nr. 4
HATHAZI LADISLAU
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 60
Str. Hărmanului nr. 46 – 48
STĂNESCU CRISTIAN
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 61
Str. Albăstrelelor nr. 10
FERGHETE CARMEN
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 62
Str. Turnului nr. 2
TARBĂ MIHAIL
GRĂDINIŢA CU PROGR. PRELUNGIT NR. 65
Str. Posadei nr. 1
TARBĂ MIHAIL
GRĂDINIŢA NR. 34
Str. Aurel Vlaicu nr. 26 B
TARBĂ MIHAIL
ŞCOLI GENERALE
 
 
C.B. ŞCOALA GENERALĂ NR. 13
Str. Olteţ nr. 12
TARBĂ MIHAIL
ŞCOALA GENERALĂ NR. 30 
Str. 1 Dec. 1918 nr. 4
GONŢEA PAUL
ŞCOALA GENERALĂ NR. 5
Str. Dr. I. Cantacuzino nr. 3
PREDA EMANUEL
ŞCOALA GENERALĂ NR. 6
Str. După Ziduri nr. 3
STEGARIU IOAN
ŞCOALA GENERALĂ NR. 8
Str. Hărmanului nr. 30
NICA MARIUS
ŞCOALA GENERALĂ NR. 12
Str. Şcolii nr. 6 A
RAŢĂ MIRCEA
ŞCOALA GENERALĂ NR. 14
Str. Lungă nr. 229
CHIRICHEŞ CIPRIAN
ŞCOALA GENERALĂ NR. 15
Str. Mihai Viteazu nr. 100
RAŢĂ MIRCEA
ŞCOALA GENERALĂ NR. 16
Str. Fagurului nr. 1
TARBĂ MIHAIL
ŞCOALA GENERALĂ NR. 17
Str. Bogdan Alexandru nr. 4
ŞTEFĂNESCU LAURA
ŞCOALA GENERALĂ NR. 18
Str. Păltiniş nr. 6
GABOR IMRE
ŞCOALA GENERALĂ NR. 24
Str. A. Vlaicu nr. 26 bis
STĂNESCU CRISTIAN
C.B. ŞCOALA GENERALĂ NR. 19
A. Lăcrămioarelor nr. 9
FERGHETE CARMEN
ŞCOALA GENERALĂ NR. 3
Str. Minerva nr. 11
KRAILA VASILE
ŞCOALA GENERALĂ NR. 4
Str. Jepilor nr. 1
FERGHETE CARMEN
ŞCOALA GENERALĂ NR. 7
Str. Venus nr. 1
KRAILA VASILE
ŞCOALA GENERALĂ NR. 9
Str. Brazilor nr. 18
HATHAZI LADISLAU
ŞCOALA GENERALĂ NR. 10
B-dul Ştefan cel Mare nr. 15
GULEA SORIN
ŞCOALA GENERALĂ NR. 11
Str. Busuiocului nr. 1
FERGHETE CARMEN
ŞCOALA GENERALĂ NR. 20
Str. V. Cetăţii nr. 8
FERGHETE CARMEN
ŞCOALA GENERALĂ NR. 21
Str. Calea Bucureşti nr. 257
HATHAZI LADISLAU
ŞCOALA GENERALĂ NR. 22
B-dul Ştefan cel Mare nr. 15
GULEA SORIN
ŞCOALA GENERALĂ NR. 23
Str. Barbu Lăutaru nr. 10
STĂNESCU CRISTIAN
ŞCOALA GENERALĂ NR. 25
Str. Valea Cetăţii nr. 24
FERGHETE CARMEN
ŞCOALA GENERALĂ NR. 27
Str. Mărgăritarelor nr. 2
FERGHETE CARMEN
ŞCOALA GENERALĂ NR. 28
Str. Cocorului nr. 10
ATOMEI GHEORGHE
ŞCOALA GENERALĂ NR. 29
Str. Prunului nr. 1
HATHAZI LADISLAU
ŞCOALA GENERALĂ NR. 31
Str. Simeria nr. 5
STĂNESCU CRISTIAN
LICEE, COLEGII, GRUPURI ŞCOLARE
 
 
ŞCOALA NORMALĂ ANDREI MUREŞANU
Str. Bisericii Sf.Nicolae nr. 1
GRIGORESCU SORIN
COLEGIUL NAŢIONAL ANDREI ŞAGUNA
Str. Andrei Şaguna nr. 1
GONŢEA PAUL
COLEGIUL NAŢIONAL UNIREA
B-dul Eroilor nr. 7
OPREA MARIUS
COLEGIUL NAŢIONAL DR. I. MEŞOTĂ
Str. Bihorului nr. 3
NICA MARIUS
COLEGIUL ŞTIINŢE ALE NATURII EMIL RACOVIŢĂ
Str. Armoniei nr. 6
CHIRIACESCU SERGIU
LICEUL DE ARTA
Str. Colonel Buzoianu nr. 1 – 3
PREDA EMANUEL
LICEUL J. HONTERUS
Str. Curtea Honterus nr. 3
KRAILA VASILE
LICEUL APRILY LAJOS
Str. După Ziduri nr. 3
GABOR IMRE
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
Str. Poarta Schei nr. 39
GRIGORESCU SORIN
COLEGIUL NAŢIONAL ANDREI BÂRSEANU
Str. Lungă nr. 196 – 198
RAŢĂ MIRCEA
LICEUL DE INFORMATICĂ GRIGORE MOISIL
Str. Calea Bucureşti nr. 75
GHIŞE MARIA
LICEUL NICOLAE TITULESCU
Str. 13 Decembrie nr. 125
TARBĂ MIHAIL
LICEUL GRIGORE ANTIPA
Str. Aurelian nr. 2
BERLIN COSTEL
COLEGIUL TEHNIC M. CRISTEA
Str. Turnului nr. 3
TARBĂ MIHAIL
GRUP ŞCOLAR TEHNOLOGIC ASTRA
Str. Panselelor nr. 64
STEGARIU IOAN

 
-          03 -
 

UNITĂŢI ŞCOLARE
ADRESA
REPREZENTANT
 CONSILIUL LOCAL
LICEE, COLEGII, GRUPURI ŞCOLARE
 
 
LICEUL TEORETIC C. BRÂNCOVEANU
Str. C. Brâncoveanu nr. 33
GONŢEA PAUL
GRUP ŞCOLAR ARTE ŞI MESERII
Str. Zizinului nr. 144
STEGARIU IOAN
GRUP ŞCOLAR CONSTRUCŢII MONTAJ
Str. Şcolii nr. 11
ŞTEFĂNESCU LAURA
COLEGIUL TEHNIC REMUS RĂDULEŢ
Str. Zizinului nr. 196
STEGARIU IOAN
GRUP ŞCOLAR AUTO
Str. Carierei nr. 20
RAŢĂ MIRCEA
COLEGIUL TEHNIC IOAN ŞILIMON
Str. Iuliu Maniu nr. 52
STEGARIU IOAN
COLEGIUL TEHNIC MARIA BAIULESCU
Str. Castelului nr. 2
GRIGORESCU SORIN
GRUP ŞCOLAR TRANSPORTURI CF
Str. Fundătura Hărmanului nr. 12
STĂNESCU CRISTIAN
GRUP ŞCOLAR RULMENTUL
Str. 13 Decembrie nr. 131
TARBĂ MIHAIL
GRUP ŞCOLAR SILVIC DR. N. RUCĂREANU
Str. A. Petofi nr. 17
GONŢEA PAUL
SEMINARUL TEOLOGIC D. STĂNILOAE
Str. Egalităţii nr. 27
GRIGORESCU SORIN