Hotărârea nr. 733/2005

NUMIREA PERSOANEI CARE VA AVEA CALITATEA DE ADMINISTRATOR ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. “AEROPORT INTERNATIONAL BRASOV – GHIMBAV” S.A.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 733

din data de 12 decembrie 2005

 

 

Obiect: numirea persoanei care va avea calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. “AEROPORT INTERNAŢIONAL BRAŞOV – GHIMBAV” S.A.;
 
 
               
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 12 decembrie 2005;
                Analizând adresa nr. ad. 9.601 din 5 decembrie 2005 a Consiliului Judeţean Braşov prin care se solicită desemnarea persoanei care să facă parte din Consiliul de Administraţie al S.C. “AEROPORT INTERNAŢIONAL BRAŞOV – GHIMBAV” S.A., care va reprezenta Consiliul Local Braşov;
                Având în vedere H.C.L. nr. 706 din 28 noiembrie 2005, prin care s-a aprobat participarea Municipiului Braşov la înfiinţarea societăţii comerciale pentru realizarea AEROPORTULUI INTERNAŢIONAL BRAŞOV – GHIMBAV, alături de Judeţul Braşov, Oraşul Ghimbav, Judeţul Covasna şi Judeţul Harghita;
                În baza art. 8, lit. g  şi art. 137, alin. 4 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, cu modificările ulterioare,
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit.   j   şi   art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
            Art. 1.    Se aprobă numirea unui reprezentant al Municipiului Braşov în Consiliul de administraţie al S.C. “AEROPORT INTERNAŢIONAL BRAŞOV – GHIMBAV “ S.A.
 
 
            Art. 2. Persoana menţionată la art. 1 se va numi prin Dispoziţie de Primar.
 
 
            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.