Hotărârea nr. 722/2005

PLATA SUMEI DE 170 RON CATRE ASOCIATIA DE PROPRIETARI “VISINULUI AB” REPREZENTÂND COTA CE REVINE MUNICIPIULUI BRASOV PENTRU REPARARE TERASA SI MONTARE INTERFON LA LOCUINTA SOCIALA PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SITUATA ÎN BRASOV;STR. VISINULUI NR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 722

din data de 28 noiembrie 2005

 

 

Obiect: plata sumei de 170 RON către Asociaţia de Proprietari “Vişinului AB” reprezentând cota ce
revine Municipiului Braşov pentru reparare terasă şi montare interfon la locuinţa socială proprietatea Municipiului situată în Braşov, str. Vişinului nr. 1 A, bl. 7 P, ap. 12;
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 70.325/2005, privind plata sumei de 170 RON către Asociaţia de Proprietari “Vişinului AB” reprezentând cota ce revine Municipiului Braşov pentru reparare terasă şi montare interfon la locuinţa socială proprietatea Municipiului situată în Braşov, str. Vişinului nr. 1 A, bl. 7 P, ap. 12;
                Având în vedere prevederile Legii Locuinţei nr. 114/1996, republicată;
                Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art.38, lit. f şi art. 46 (1) din Legea   Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,   
     
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
     
 
 
             Art. 1. Se aprobă plata sumei de 170 RON, din Capitolul 63.02 poziţia reparaţii şi întreţinere imobile proprietatea publică, către Asociaţia de Proprietari „Vişinului AB” cu sediul în Braşov, str. Vişinului nr. 1 A, bl. 7 P, reprezentând contravaloare reparare terasă şi montare sistem interfonic la imobilul în care se află locuinţa socială, proprietatea Municipiului Braşov, situată în str. Vişinului nr. 1 A, bl. 7 P, ap.12.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.