Hotărârea nr. 695/2005

APROBAREA UNIFORMELOR PERSONALULUI DIN CADRUL DIRECTIEI POLITIA COMUNITARA BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 695

din data de 14 noiembrie 2005

 

 

Obiect:   aprobarea uniformelor personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov;
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de14 noiembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Resurse Umane, Compartiment Juridic din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, înregistrate cu nr. 4.389 din 7 noiembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea uniformelor personalului din cadrulDirecţiei Poliţia Comunitară Braşov, pe perioada exercitării atribuţiilor de serviciu;
                Având in vedere Legea nr. 371/2004, privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Poliţiei Comunitare; H.G. nr. 2.295/2004, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a Poliţiei Comunitare;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, alin. 1, lit. e   şi art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
                Art. 1. Uniforma de serviciu a personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov este cea descrisă în anexa nr. 2 din H.G. nr. 2295 din 9 decembrie 2004, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a Poliţiei Comunitare;
     
                Art. 2. Se aprobă dotarea personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov cu uniforma de intervenţie pentru vară compusă din următoarele:
- costum SWAT de vară, compus din pantalon şi bluzon , având pe mâneca stângă aplicată emblema Poliţia Comunitară a Municipiului Braşov şi stema Braşovului, în interior;
                  - şapcă, culoare neagră, cu cozoroc, având în faţă aplicată aceiaşi emblemă ca şi cea descrisă mai sus;
                 - vestă multifuncţională de culoare neagră, inscripţionată ”Poliţia Comunitară a Municipiului Braşov” având stema Braşovului în interior;
                - tricou de culoare neagră inscripţionat ca mai sus;
                - ghete de vară din piele sau înlocuitor, de culoare neagră;
                - centură cu toc;
                 - nr. matricol ce se va aplica pe vestă;
                 - însemne distinctive (ecuson).
 
                Art. 3. Se aprobă dotarea personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov cu uniforma de intervenţie pentru iarnă compusă din următoarele:
- costum SWAT, compus din bluzon şi pantalon matlasat de iarnă, având pe mâneca stângă aplicată emblema Poliţia Comunitară a Municipiului Braşov şi stema Braşovului, în interior;
                 - scurtă de iarnă de culoare neagră, inscripţionată ca mai sus;
                 - ghete piele de iarnă de culoare neagră;
                 - fular din P.N.A. de culoare neagră;
                 - mănuşi din P.N.A. de culoare neagră;
                 - pantaloni matlasaţi de culoare neagră;
                 - fes din P.N.A de culoare neagră;
                 - şapcă, culoare neagră, cu cozoroc, având în faţă aplicată aceiaşi emblemă ca şi cea descrisă mai sus;
                - însemne distinctive (ecuson);
                - numărul matricol se va aplica pe vestă şi geacă.
      
                Art. 4. Duratele  maxime de uzură a articolelor de uniformă descrise mai sus sunt cele stabilite în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   
                Art. 5.  Hotărârea Consiliului Local   nr. 187 din 11 aprilie 2005 se revocă.
 
               Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
*** Republicată conform H.C.L. nr. 901 /2006
*** Republicată conform H.C.L. nr. 730 din 20 septembrie 2008