Hotărârea nr. 610/2005

DESEMNAREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV .

 

 

HOTĂRÂREA NR. 610

din data de 14 octombrie 2005

 

 

Obiect: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov ;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 octombrie 2005;
Având în vedere propunerea domnului consilier PAUL GONŢEA de a-l desemna pe domnul consilier  PAUL BECHEANU preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
În temeiul art. 37, alin. (1) şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Articol Unic:   Domnul consilier PAUL   BECHEANU se desemnează în funcţia de preşedinte de şedinţă a Consiliului Local, începând cu data de 14 octombrie 2005, până la alegerea unui nou preşedinte de şedinţă.