Hotărârea nr. 590/2005

CONTRACTUL DE INCHIRIERE PENTRU LOCUINTA DE NECESITATE SITUATA IN BRASOV;STR. LANII NR. 42;SC. A;AP.12.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 590

din data de 26 septembrie 2005

 

 

                Obiect: contractul de închiriere pentru locuinţa de necesitate situată îin Braşov, str. Lănii nr. 42,
                            sc. A, ap.12;
 
 
 
 
 
                   Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;    
                   Analizând Epunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 62.598/2005, privind contractul de închiriere pentru locuinţa de necesitate situată în Braşov, str. Lânii nr. 42, sc. A, ap. 12;
                   Având în vedere prevederile Legii Locuintei nr. 114/1996, republicată, H.C.L. nr. 409/2002, H.C.L.  nr. 100/2003, H.C.L. nr. 409/2003, H.C.L. nr. 149/2004, H.C.L. nr. 474/2004, H.C.L. nr. 168/2005.
                     În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001.
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
                    Art. 1.   Se aprobă prelungirea termenului prevăzut în contractul de închiriere al locuinţei de necesitate situată în Braşov, str. Lânii nr. 42, sc. A, ap. 12, atribuită familiei SZASZ STEFAN, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data prezentei hotărâri.
 
 
 
                    Art. 2.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.