Hotărârea nr. 551/2005

DESEMNAREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PENTRU ;SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 26 SEPTEMBRIE 2005

 

 

HOTĂRÂREA NR. 551

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru
şedinţa ordinară din 26 septembrie 2005;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2005;
Având în vedere propunerea domnului consilier Sorin Grigorescu de a-l desemna pe domnul consilier PAUL BECHEANU preşedinte al şedinţei din 26 septembrie 2005.
În temeiul art. 37, alin. (1) şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Articol Unic:   Domnul consilier PAUL BECHEANU se desemnează în funcţia de preşedinte al şedinţei Consiliului Local din data de 26 septembrie 2005.