Hotărârea nr. 550/2005

OBIECT: DESEMNAREA PREşEDINTELUI DE şEDINŢÃ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV PENTRU ŞEDINŢA EXTRAORDINARÃ DIN 12 SEPTEMBRIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2005; AVÂND Î

 

 

HOTĂRÂREA NR. 550

din data de 12 septembrie 2005

 

 

Obiect: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru şedinţa extraordinară din 12 septembrie 2005;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 12 septembrie 2005;
Având în vedere propunerea domnului consilier Sorin Grigorescu de a-l desemna tot pe domnul consilier VASILE KRAILA preşedinte al şedinţei din 12 septembrie 2005.
În temeiul art. 37, alin. (1) şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Articol Unic:   Domnul consilier VASILE KRAILA se desemnează în funcţia de preşedinte al şedinţei Consiliului Local din data de 12 septembrie 2005.