Hotărârea nr. 547/2005

OBIECT: APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BRASOV LA COFINANTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "POD PESTE TIMISUL SEC IN MUNICIPIUL BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN DATA DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2005; ANALIZAND LA INITIATIVA P

 

 

HOTĂRÂREA NR. 547

din data de 12 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea   participării Municipiului Braşov la cofinanţarea obiectivului de investiţii “Pod peste Timişul Sec în Municipiul Braşov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 12 septembrie 2005;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, expunerea de motive al Serviciului Investiţii, din Direcţia Tehnică, înregistrat cu nr. 59.624 din 6 septembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea participării Municipiului Braşov la  cofinanţarea obiectivului de investiţii “ Pod peste Timişul Sec în Municipiul Braşov”,
In temeiul art.38, lit. x  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;
 
 
 
H O T A R A S T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov la cofinanţarea obiectivului de investiţii “ Pod peste Timişul Sec în Municipiul Braşov”, cu suma de 250,00 mii lei, prevăzută în bugetul local pe anul 2005, aprobat prin H.C.L. nr. 55/2005.
 
 
Art. 2 Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.