Hotărârea nr. 54/2005

OBIECT: RESPINGEREA CONTESTATIILOR REFERITOARE LA BUGETUL LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND RAPORTUL PRIMARULUI PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PREC

HOTĂRÂREA NR. 54


Obiect: Privind respingerea contestaţiilor referitoare la bugetul local.


 Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005;
 Analizând Raportul Primarului privind proiectul bugetului local precum şi a celorlalte bugete care alcatuiesc bugetul general al municipiului Braşov pe anul 2005;
Analizând contestaţiile la proiectul de buget formulate în termen legal de către Centrul de zi "Casa Soarelui", înregistrată cu nr. 10/2005, Teatrul "Sică Alexandrescu" înregistrată cu nr. 346/2005 şi Grupul şcolar "Dr. N. Rucăreanu", înregistrată la Primăria municipiului Braşov sub nr. 4.648/2005;
Având în vedere prevederile Art. 3, Art. 15, al. 1, Art. 35, al. 5 din G.UG. nr. 45/2003, aprobata prin Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale, Art. 44, 45,46, 47 şi 48 a Legii nr. 673/2002, privind aprobarea O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale şi a Legii nr. 511/2004, privind bugetul de stat pe anul 2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se respinge contestaţia referitoare la alcătuirea bugetului local al municipiului Braşov pentru anul 2005 formulată de Centrul de zi "Casa Soarelui" nr. 10/2005, înregistrată la Primăria municipilui Braşov sub nr. 5.553/2005.
Art. 2. Se respinge contestaţia referitoare la alcătuirea bugetului local al municipiului Braşov formulată de Teatrul Sică Alexandrescu nr. 346/2005, înregistrată la Primăria municipiului Braşov sub nr. 5.178/2005.
Art. 3. Se respinge contestaţia referitoare la alcătuirea bugetului local al municipiului Braşov pentru anul 2005, formulată de Grupul şcolar "Dr. N. Rucăreanu" Braşov, înregistrată la Primăria municipiului Braşov sub nr. 4.648/2005.
Art. 4. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.