Hotărârea nr. 53/2005

OBIECT: VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER MUNICIPAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND ADRESA U.D.M.R. NR. 40/2005, ÎNREGISTRATA LA PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV SU

HOTĂRÂREA NR. 53


Obiect: Privind validarea unui mandat de consilier municipal.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005;
Analizând adresa U.D.M.R. nr. 40/2005, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 7.088 din 7 februarie 2005, prin care solicită ca locul devenit vacant prin demisia domnului Kovacs Attila, să fie ocupat de domnul Nadudvary Gheorghe Augustin Eugen;
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 26 ianuarie 2005, prin care s-a constatat încetarea mandatului de consilier local a domnului Kovacs Attila;
Având în vedere procesul-verbal al comisiei de validare constituite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 341/2004, prin care se propune validarea mandatului de consilier al domnului Nadudvary Gheorghe Augustin Eugen;
 În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:

Articol Unic. Se valideaza mandatul de consilier municipal al domnului Nadudvary Gheorghe Augustin Eugen, începând cu data prezentei hotărâri.