Hotărârea nr. 49/2005

OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA A SUMEI DE 9.871.989 LEI, ÎN VEDEREA DEPLASARII ELEVULUI MIHAI MARINESCU DE LA LICEUL TEORETIC "J. HONTERUS", LA SESIUNEA DE PREGATIRE SI LICENTIERE A C

HOTĂRÂREA NR. 49


Obiect: alocarea din bugetul local- Fondul Municipal pentru Sprijinirea Tinerilor de Elită a sumei de 9.871.989 lei, în vederea deplasării elevului Mihai Marinescu de la Liceul Teoretic "J. Honterus", la sesiunea de pregătire şi licenţiere a Comisiei Sportive ltaliene de Automobilism, în perioada 15 - 22 ianuarie 2005, la Vallelunga, lângă Roma;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. ad. 1.735/2005 ale Biroului Monitorizare Învăţământ, Sănătate, Cultură şi Sport din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care s-a propus alocarea din bugetul local - Fondul Municipal pentru Sprijinirea Tinerilor de Elită a sumei de 9.871.898 lei, în vederea deplasării elevului Mihai Marinescu de la Liceul Teoretic "J. Honterus" la sesiunea de pregătire şi licenţiere a Comisiei Sportive ltaliene de Automobilism, în perioada 15 - 22 ianuarie 2005, la Vallelunga, lângă Roma;
Având în vedere H.C.L. nr. 159 din 13 mai 2002;
În temeiul art. 38, lit. d şi f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 9.871.898 lei, în vederea deplasării elevului Mihai Marinescu de la Liceul Teoretic "J. Honterus", la sesiunea de pregătire şi licenţiere a Comisiei Sportive Italiene de Automobilism, în perioada 15 - 22 ianuarie 2005, la Vallelunga, lângă Roma. 
Art. 2. Suma alocată se înscrie în Fondul Municipal pentru Sprijinirea Tinerilor de Elită. Plata sumei se va face de la cap. 57.02. învăţământ - Liceul Teoretic "J. Honterus", transport elevi.

Art. 3. Fondul de rezerva se diminuează cu suma de 9.871.898 lei.
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.