Hotărârea nr. 455/2005

OBIECT: DESEMNAREA PREşEDINTELUI DE şEDINŢÃ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV PENTRU şEDINŢA DIN 29 AUGUST 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; AVÂND ÎN VEDERE PROPUNEREA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 455

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru şedinţa din 29 august 2005;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Având în vedere propunerea domnului consilier Sorin Grigorescu de a-l desemna tot pe domnul consilier VASILE KRAILA preşedinte al şedinţei din 29 august 2005, ţinând cont de numărul mare de proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi şi experienţa acumulată de domnul consilier VASILE KRAILA în ce priveşte conducerea şedinţelor Consiliului Local;
În temeiul art. 37, alin. (1) şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Articol Unic:   Domnul consilier VASILE KRAILA se desemnează în funcţia de preşedinte al şedinţei Consiliului Local din data de 29 august 2005.