Hotărârea nr. 420/2005

OBIECT: SOLICITAREA DOMNILOR GADALEAN IOAN, GADALEAN ELISABETA, GADALEAN MARIUS - DANIEL SI GADALEAN RALUCA - ALEXANDRA, PRIVIND RADIEREA ÎNSCRISULUI DIN C.F. NR. 24893 BRASOV SUB C + 3; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN

 

 

HOTĂRÂREA NR. 420

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: solicitarea domnilor Gădălean Ioan, Gădălean Elisabeta, Gădălean Marius – Daniel şi Gădălean Raluca – Alexandra, privind radierea înscrisului din C.F. nr. 24893 Braşov sub C + 3;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 39.345/2005, privind solicitarea domnilor Gădălean Ioan, Gădălean Elisabeta, Gădălean Marius – Daniel şi Gădălean Raluca – Alexandra, privind radierea înscrisului din C.F. nr. 24893 Braşov sub C + 3;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă radierea înscrisului din C.F. nr. 24893 Braşov, sub C + 3 în ceea ce priveşte : “Primăria Braşov obligaţiunea de a executa lucrările de drum şi canal, act.  nr. 2.673/1945 cf”.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.