Hotărârea nr. 405/2005

OBIECT: APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE ÎN VEDEREA ELABORARII DOCUMENTATIEI "P.U.D. - CONSTRUCTIE INSTALATIE TELEGONDOLA SI FAST FOOD ÎN POIANA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 25 IU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 405

din data de 25 iulie 2005

 

 

Obiect: aprobarea TEMEI DE PROIECTARE în vederea elaborării documentaţiei “P.U.D. – Construcţie instalaţie telegondolă şi fast food în Poiana Braşov”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data  de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 39.831   din 7 iunie 2005, prin care s-a propus aprobarea TEMEI DE PROIECTARE în vederea elaborării documentaţiei “P.U.D. – Construcţie instalaţie telegondolă şi fast food în Poiana Braşov”;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. c    şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă TEMA DE PROIECTARE în vederea elaborării documentaţiei “P.U.D. – Construcţie instalaţie telegondolă şi fast food în Poiana Braşov”, iniţiată de Statul Român prin Primăria Braşov şi S.C. ANA HOTELS S.A.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.