Hotărârea nr. 389/2005

OBIECT: APROBAREA PARTENERIATULUI DINTRE TELEVIZIUNEA ROMÂNA, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV SI CONSILIUL JUDETEAN BRASOV, ÎN VEDEREA ORGANIZARII FESTIVALULUI "CERBUL DE AUR" EDITIA 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT

 

 

HOTĂRÂREA NR. 389

din data de 27 iunie 2005

 

 

Obiect: aprobarea parteneriatului dintre Televiziunea Română, Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov, în vederea organizării Festivalului “Cerbul de Aur” ediţia 2005;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4   iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură şi O.N.G. din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 45.324 din 30 iunie 2005, prin care s-a propus aprobarea parteneriatului dintre Televiziunea Română, Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov în vederea organizării Festivalului “Cerbul de Aur”, ediţia 2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. x şi  y din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Seaprobă parteneriatul dintre Televiziunea Română, Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov, în vederea organizării Festivalului “Cerbul de Aur”, ediţia 2005.
 
 
 
Art. 2 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.