Hotărârea nr. 34/2005

OBIECT: COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 575/2004- PRIVIND CONCESIONAREA, ÎN TEMEIUL H.G. NR. 884/2004, A UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, SITUATE ÎN IMOBILUL DIN BRASOV, STR. OLTET NR. 2; CONSILIUL LOCAL A

HOTĂRÂREA NR. 34


Obiect: completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 575/2004- privind concesionarea, în temeiul H.G. nr. 884/2004, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în imobilul din Braşov, str. Olteţ nr. 2;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea şi motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. ad. 52.581/2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniul Public şi Privat, prin care s-a propus completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 575/2004 concesionarea, în temeiul H.G. 84/2004, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în imobilul din Braşov, str. Olteţ nr. 2;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004; O.G. nr. 124/1998, republicată, Ordinul nr. 946/299 din 6 august 2004 al ministrului sănătăţii şi ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor; Legea nr. 219/1998;
În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă concesionarea spaţiilor în care funcţionează cabinete medicale, conform anexei A, situate în imobilul din Braşov, str. Olteţ nr. 2, către medicii titulari care îşi desfăşoară activitatea în aceste spatţi, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 575/2004 şi în consecinţă se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 575/2004, cu datele înscrise în anexa A.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 575/2004, completată conform art. 1, va fi republicată.

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 


 HOTĂRÂREA NR. 575/22.11.2004
 republicată conform HC.L. nr. 34/26.01.2005


Obiect: concesionarea, în temeiul H.G. nr. 884/2004, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate in imobilul din Braşov, str. Olteţ nr. 2;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 noiembrie 2004;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 14.068/2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, prin care s-a propus concesionarea, în temeiul H.G. nr. 884/2004, a un or spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în imobilul din Braşov, str. Olteţ nr. 2;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004; O.G. nr. 124/1998, republicată, Ordinul nr. 946/299 din 6 august 2004 al ministrului sănătăţii şi ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor, Legea nr. 219/1998;
În temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea spaţiilor în care funcţionează cabinete medicale, înfiinţate conform O.G. nr. 124/1998, republicată, situate în imobilul din Braşov, str. Olteţ nr. 2, conform anexei.
Durata contesiunii acordate este de 15 ani.
Redevenţa anuală platită de concesionar este de 1 Euro/m.p./an în primii 5 ani, termen după care valoarea redevenţei se negociază pornind de la preţul pieţei valoare sub care redevenţa nu poate fi acceptată.
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.