Hotărârea nr. 261/2005

OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI,CALEA BUCURESTI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 16 MAI 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE S

 

 

HOTĂRÂREA NR. 261

din data de 16 mai 2005

 

 

Obiect: avizarea documentaţiei “P.U.D. – Construire staţie distribuţie carburanţi, Calea Bucureşti”;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai   2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 26.847 din 15 aprilie 2005 ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “P.U.D. – Construire staţie distribuţie carburanţi, Calea Bucureşti”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi cu completările ulterioare;
Având în vedere avizele solicitate prin certificatul de urbanism şi ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;           
În temeiul art. 38, lit. c   şi k   şi  art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se avizează documentaţia “P.U.D. – construire Staţie distribuţie carburanţi, Calea Bucureşti”, iniţiată de S.C. LUKOIL DOWNSTREAM S.R.L. şi elaborată de S.C. AXX PLAN S.R.L.
 
 
Art. 2. Condiţiile impuse prin avizele nr. 1.536 A din 2 septembrie 2004 al Companiei  S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. nr. 62 din 29 octombrie 2004 al S.G.A. Braşov şi solicitările Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism se vor realiza până la faza obţinerii autorizaţiei de construcţie.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.