Hotărârea nr. 22/2005

OBIECT: REVOCAREA SI RADIEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA IMOBILELOR ÎNSCRISE ÎN C.F. NR. 15368, NR. TOP. 6776/35 (GRADINITA NR. 16), ÎN C.F. NR. 24165, SUB NR. TOP. 7490/13X1/3 (GRADINITA NR. 52) SI ÎN C.F. NR. 15068, SUB NR. TOP. 11231/1/12/B/1

HOTĂRÂREA NR. 22


Obiect: revocarea şi radierea dreptului de administrare asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 15368, nr. top. 6776/35 (Grădiniţa nr. 16), în C.F. nr. 24165, sub nr. top. 7490/13x1/3 (Grădiniţa nr. 52) şi în C.F. nr. 15068, sub nr. top. 11231/1/12/b/1, 11231/1/12/a/2, 11231/1/1/13 (Grădiniţa nr. 20), precum şi înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Braşov cu titlul de drept de proprietate publică;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 52.699/2004 ale Serviciului Valorificare Imobile Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind revocarea şi radierea dreptului de administrare asupra imobilelor înscrise in C.F. nr. 15368, nr. top. 6776/35, în C.F. nr. 24165, sub nr. top. 7490/13x1/3 şi în C.F. nr. 15068, sub nr. top. 11231/1/12/b/1, 11231/1/12/a/2, 11231/1/1/13 şi Înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Braşov cu titlul de drept de proprietate publică;
Având în vedere H.G. nr. 97212002 privind atestarea domeniului public al judeţului, al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, precum şi prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul acesteia; 
În temeiul art. 38, lit. 1, precum şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă revocarea şi radierea dreptului de administrare operativă al "I.C. R.A.L. Braşov" asupra cotei de ½ din imobilul înscris în C.F. nr. 15368, sub. nr. top. 6776/35 şi asupra construcţiilor neînregistrate în C.F., precum şi înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Braşov cu titlul de drept de proprietate publică. 
Art. 2. Se aprobă revocarea şi radierea dreptului de administrare al "I.G.L. Braşov" asupra imobilului înscris în C.F. nr. 24165, sub nr. top. 7490/13x1/3, precum şi înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Braşov cu titlu de drept de proprietate publică.
Art. 3. Se aprobă revocarea şi radierea dreptului de administrare al "I.C.R.A.L. Braşov" asupra imobilului înscris în C.F. nr. 15068, sub nr. top. 11231(1/12/b/1, 11231/1/12/a/2, 11231/1/1/13, precum şi înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Braşov cu titlul de drept de proprietate publică.
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.