Hotărârea nr. 206/2005

OBIECT: ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL - FONDUL MUNICIPAL PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR DE ELITA A SUMEI DE 309.024.000 LEI, ÎN VEDEREA DEPLASARII ELEVILOR DE LA COLEGIUL NATIONAL "A. SAGUNA", COLEGIUL NATIONAL "DR. I. MESOTA" SI COLEGIUL NATIONAL DE INFOR

 

 

HOTĂRÂREA NR. 206

din data de 25 aprilie 2005

 

 

Obiect:   alocarea din bugetul local – Fondul Municipal pentru sprijinirea Tinerilor de elită a sumei de 309.024.000 lei, în vederea deplasării elevilor de la Colegiul Naţional “A. Şaguna”, Colegiul Naţional “Dr. I. Meşotă” şi Colegiul Naţional de Informatică “Gr. Moisil” la concursul internaţional de programare “American Computer Science League” (ACSL) din Statele Unite ale Americii, Emmaus PA, în perioada 23 mai 2005 – 3 iunie 2005;

 

 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 aprilie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 21.790/2005 ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, prin care s-a propus alocarea din bugetul local – Fondul Municipal pentru sprijinirea Tinerilor de elită a sumei de 309.024.000 lei, în vederea deplasării elevilor de la Colegiul Naţional “A. Şaguna”, Colegiul Naţional “Dr. I. Meşotă” şi Colegiul Naţional de Informatică “Gr. Moisil” la concursul internaţional de programare “American Computer Science League” (ACSL) din Statele Unite ale Americii, Emmaus PA, în perioada 23 mai 2005 – 3 iunie 2005;
                Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 13 mai 2002, privind constituirea Fondului tinerilor de elită;
                Având în vedere prevederile art. 5, alin. 3 din Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale;
                Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d şi  f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă alocarea din bugetul local – Fondul Municipal pentru Sprijinirea Tinerilor de Elită a sumei de 309.024.000 lei, în vederea deplasării elevilor de la Colegiul Naţional “A. Şaguna”, Colegiul Naţional “Dr. I. Meşotă” şi Colegiul Naţional de Informatică “Gr. Moisil” la concursul internaţional de programare “American Computer Science League” (ACSL) din Statele Unite ale Americii, Emmaus PA, în perioada 23 mai 2005 – 3 iunie 2005.
 
Art. 2. Plăţile se fac de fiecare instituţie de învăţământ pentru decontarea a 50 % din cheltuielile cu transportul, astfel:
                                -   42.624.000 lei    la cap. 57.02.       - Colegiul Naţional “A. Şaguna”;
                                - 170.496.000 lei    la cap. 57.02.       - Colegiul Naţional “Dr. I. Meşotă”;
                                - 95.904.000 lei     la cap. 57.02.       - Colegiul Naţional de Informatică “Gr. Moisil”.
 
 
Art. 3. Fondul de rezervă se diminuează cu suma de 309.024.000 lei.
 
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.