Hotărârea nr. 2/2005

OBIECT: ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI KOVACS ATTILA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND ADRESA NR. 62.020 DIN 21 DECEMBRIE 2004, PRIN CARE DOMNUL KOVACS ATTI

HOTĂRÂREA NR. 2
Obiect:
încetarea mandatului de consilier al domnului Kovacs Attila

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizand adresa nr. 62.020 din 21 decembrie 2004, prin care domnul Kovacs Attila, aduce la cunoştinţa Consiliului Local demisia sa din funcţia de consilier local ca urmare a alegerii sale în funcţia de deputat în Parlamentul României şi Raportul de specialitate al Serviciului Secretariat Administrativ,
 In temeiul art. 60, alin. 1, lit. a şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/12001, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se constată încetarea mandatului de consilier local al domnului Kovacs Attila.

Art. 2. La data prezentei se declară vacant postul respectiv.