Hotărârea nr. 190/2005

OBIECT: REALIZAREA ÎNFRATIRII ÎNTRE MUNICIPIUL BRASOV SI MINSK, CAPITALA REPUBLICII BELARUS; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 11 APRILIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE

HOTĂRÂREA NR. 190


Obiect: realizarea înfrăţirii între Municipiul Braşov şi Minsk, capitala Republicii Belarus;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţăa extraordinară la data de 11 aprilie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 23.470 din 7 aprilie 2005 ale Serviciului Relaţii Exteme, Coordonare Instituţii de Cultură şi O.N.G. din cadrul Direcţei Integrare Europeană, prin care s-a propus realizarea înfrâţirii între Municipiul Braşov şi Minsk, capitala Republicii Belarus;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă realizarea înfrăţirii între Municipiul Braşov şi Minsk, capitala Republicii Belarus.
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.