Hotărârea nr. 187/2005

OBIECT: COMPLETAREA H.C.L. NR. 122 DIN 14 MARTIE 2005 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DIRECTIEI POLITIA COMUNITARA BRASOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA ÎN DATA DE 11

HOTĂRÂREA NR. 187


Obiect: completarea H.C.L. nr. 122 din 14 martie 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 11 aprilie 2005;
Având în vedere expunerea de motive a Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, înregistrată sub nr. 23.677 din 7 aprilie 2005, prin care se justifică necesitatea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Direcţiei Poliţia Comunitară;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 2.295/2004, anexa nr. 2, privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Comunitare Braşov;
Vazând prevederile art. 4, alin. 1 din Legea nr. 371 din 20 septembrie 2004; ale Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art.38, lit. i şi q din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. După Cap. V din Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Direcţiei Poliţia  comunitară se introduce un nou capitol VI intitulat "Uniformele Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov", cu următorul cuprins:
Art. 27 - Uniforma de serviciu a Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov este cea descrisă în anexa nr. 2 din H.G. nr. 2.295 din 9 decembrie 2004, privind aprobarea Regulamentului cadru al Poliţiei Comunitare publicată în Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2005.
Art. 28 - Se aprobă dotarea personalului Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov cu uniforma de intervenţie compusă din urmatoarele:
- costurn SWAT, compus din pantalon şi bluză, culoare neagră, având pe mâneca stângă aplicată emblema "Poliţia Comunitară a Municipiului Braşov" şi stema Braşovului, în interior;
- şepcuţă de culoare neagră, cu cozoroc, având în faţă aplicată aceeaşi emblemă ca şi cea descrisă mai sus; 
- vesta multifuncţională de culoare neagră, inscripţionată "Poliţia Comunitară a Municipiului Braşov", având stema Braşovului în interior;
- tricou de culoare neagră, inscripţionat ca mai sus;
- ghete piele de culoare neagră;
- centură cu toc;
- geacă de iarnă de culoare neagră, inscripţionată ca mai sus;
- numărul matricol se va aplica pe vestă şi geacă.
Art. 2. Capitolul VI din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Poliţia Comunitară va deveni Capitolul VII şi va avea acelaşi conţinut.
Art. 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 14 martie 2005, astfel modificat, se va republica, dându-se articolelor o nouă numerotare.
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Poliţia Comunitară Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NOTA:   restul anexelor sunt publice şi pot fi consultate la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (telefon de contact 416550, int. 201) sau la sediul Direcţiei de Poliţie Comunitară - Str. N. Bălcescu nr. 64)