Hotărârea nr. 178/2005

OBIECT: DESEMNAREA DOMNULUI CONSILIER VASILE KRAILA ÎN FUNCTIA DE PRESEDINTE DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL BRASOV, PENTRU URMATOARELE TREI LUNI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE

HOTĂRÂREA NR. 178


Obiect: desemnarea domnului consilier Vasile Kraila în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Braşov, pentru următoarele trei luni


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 aprilie 2005;
Având în vedere propunerea domnului consilier Sorin Grigorescu privind desemnarea domnului consilier Vasile Kraila în funcţia de preşedinte de şedintă al Consiliului Local Braşov, pentru o perioada de 3 luni;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 35/2002, aprobata prin Legea nr. 673/2002;

În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Articol Unic. Domnul consilier Vasile Kraila, se desemnează în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru o perioadă de 3 luni.