Hotărârea nr. 175/2005

OBIECT: ACHIZITIA PRIN CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPARARE A UNUI TEREN SI MAGAZIE METALICA ÎN SUPRAFATA TOTALA DE 40 M.P., DE CATRE DIRECTIA FISCALA BRASOV, APARTINÂND S.C. SICOLBRA S.A., PE STR. DOROBANTILOR NR. 4; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU

HOTĂRÂREA NR. 175

Obiect: achiziţia prin contract de vânzare - cumpărare a unui teren şi magazie metalică în suprafaţă totală de 40 m.p., de către Direcţia Fiscală Braşov, aparţinând S.C. Sicolbra S.A., pe str.  Dorobanţilor nr. 4

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 32.732 din 22 martie 2005, ale Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune achiziţia prin contract de vânzare- cumpărare a unui teren şi magazie metalică în suprafaţă totală de 40 m.p., de către Direcţia Fiscală Braşov, aparţinând S.C. Sicolbra S.A., pe str. Dorobanţilor nr. 4; 
Având în vedere prevederile art. 42, alin. (3) din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale;
Având în vedere avizeIe Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă achiziţia prin contract de vânzare - cumparare de către Directţia Fiscală Braşov a unui teren şi magazie metalică, în suprafaţă totală de 40 m.p., la preţul de 248.511.000 lei cu TV.A. aparţinând S.C. Sicolbra S.A., pe str. Dorobanţilor nr. 4, pentru construcţie spaţiu arhivă.
Art. 2. Plata contravalorii achiziţiei se va face din contul R077TREZI3124630270XXXXX. 
Art. 3. Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.