Hotărârea nr. 165/2005

OBIECT: SOLICITAREA DOMNULUI SUC MARCEL SI SOTIA SUC MARILENA PRIVIND REVOCAREA SI RADIEREA ÎNSCRISULUI DIN C.F. NR. 25404, SUB C + 1; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; AN

HOTĂRÂREA NR. 165

Obiect: solicitarea domnului Suc Marcel şi soţia Suc Marilena privind revocarea şi radierea înscrisului din C.F. nr. 25404, sub C + 1

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 58.384/2004 ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, privind solicitarea domnului Suc Marcel şi soţia Suc Marilena, privind revocarea şi radierea înscrisului din C.F. nr. 25404, sub C + 1;

Având în vedere adresa Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din care rezultă că în anul 2004 s-au executat lucrări de modernizare pe str. Crinului şi din punctul lor de vedere se pot radia înstrisurile din C.F. nr. 25404 sub C + 1;

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitae nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art.46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă revocarea şi radierea înscrierii din C.F. nr. 25404, sub C + 1 în ceea ce priveşte: "obligaţiunea de a executa lucrările edilitare de drum şi canal prevăzute în Deciziile Primăriei Municipiului Braşov nr. 12.840/1938 şi nr. 37.887/1938, la data când Primiăria Municipiului Braşov va dispune executarea lor, fixându-se dreptul de despăgubire în favoarea Primăriei Braşov, în caz de neexecutare, la o sumă egală cu costul lucrărilor C.F. 12306".       

Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari.