Hotărârea nr. 134/2005

OBIECT: DESEMNAREA DOMNULUI CONSILIER VASILE KRAILA ÎN FUNCTIA DE PRESEDINTE AL SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28 MARTIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 MARTIE 2005; AVÂND ÎN

HOTĂRÂREA NR. 134


Obfect: desemnarea domnului consilier Vasile Kraila în funcţia de preşedinte al şedinţei
 Consiliului Local din data de 28 martie
2005;


Consiliul Local al Municipiului Brşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Având în vedere ca mandatul de preşedinte de şedinţă al domnului Paul Becheanu a expirat;
Având în vedere propunerea domnului consilier Sorin Grigorescu în sensul desemnării domnului consilier Vasile Kraila în funcţia de preşedinte al şedinţei Consiliului Local din 28 martie 2005;
În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Articol Unic: Domnul consilier Vasile Kraila, se desemnează în funcţia de preşedinte al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 28 martie 2005.